Icon

Wat brengen wij op de gemeenteraad?

Werkjaar 2021

 • 13/12/2021 

Gemeenteraad maandag 13 december 2021

Volgende zaken kwamen aan bod op de gemeenteraad van maandag 13 december 2021:

 • NPE dankte afscheidnemend schepen Paul Lambrecht voor zijn jarenlange inzet ten dienste van onze inwoners.
 • NPE informeerde naar de (her)verdeling van de bevoegdheden onder het straks vernieuwde schepencollege. Transparantie en duidelijkheid is het minste wat we hieromtrent mogen verwachten.
 • Raadslid Renzo Callant stelde verschillende doelgerichte vragen omtrent de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan. Een goeie financiële gezondheid van onze gemeente is ook voor NPE heel belangrijk.
 • Er werd door Renzo ook gevraagd aan het college om eens na te denken over het toekennen van nominatieve subsidies. Er zijn een aantal organisaties in onze ogen die meer steun verdienen en kunnen gebruiken.
 • Maar één echt variapunt vanavond. Daarbij kwamen zowel fractieleider Christophe Vancoillie als raadslid Kaat De Waele nog eens terug op de aanleg van een parking in de Joris Wybostraat aan school in Pittem. Een maatregel die volgens NPE totaal onvoldoende is! Het lost zeker het parkeerprobleem niet op en heeft ook absoluut geen invloed op een zogezegde mentaliteitswijziging m.b.t. hoe kinderen naar school gaan en afgehaald worden.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 13/12/2021

Artikel HLN: Oppositie vreest dat nieuwe parking in Joris Wybostraat te klein uitvalt


 • 08/11/2021 

Gemeenteraad maandag 08 november 2021

Volgende zaken kwamen aan bod op de gemeenteraad van maandag 8 november 2021:

 • De heraanleg van de Schuiferskapellestraat en de Oostwijk resulteerde in een meerkost van net geen 50%, zo’n kleine 80.000 euro. Dit is alles behalve “goed bestuur”.
 • De samenwerkingsovereenkomst “Provinciale Huurgarantieverzekering” tussen de provincie West-Vlaanderen en ons lokaal bestuur is een heel positieve zaak. Het biedt bescherming aan verhuurder en meer mogelijkheden op de huurmarkt voor kwetsbare groepen.
 • De samenwerkingsovereenkomst tussen Ferm kinderopvang en de gemeente Pittem die onze scholen moet bijstaan voor wat betreft naschoolse opvang is een positieve zaak!
  Enige opmerking. Frappant hoe de CD&V meerderheid nu het geweer van schouder heeft veranderd. Waar NPE begin vorig jaar nog een veeg (en flink wat verwijten) uit de pan kreeg omdat ze pleitte voor hulp vanuit de gemeente voor naschoolse opvang, blijken zij nu plots wel het licht te hebben gezien. Of misschien niet zo frappant als je weet dat decreet BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten) lokale besturen vanaf 1-1-2021 verplicht de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale besturen legt.
 • NPE raadslid Renzo Callant informeerde naar het standpunt van onze gemeente omtrent het Ventilus hoogspanningsproject dat noodzakelijk is om de op zee geproduceerde stroom aan land te brengen en te verdelen.
 • Ook hier was het NPE raadslid Renzo Callant die informeerde naar mogelijke vervuiling bij de kleiput in Egem. Daarbij wordt vanuit NPE aangedrongen op een grondwateronderzoek. Beter “safe than sorry”.
 • NPE raadslid Nathalie Delmotte deed een voorstel om ook in Egem een hondenweide te voorzien. Het zal “bekeken worden” … wij zullen het opvolgen!
 • De gemeente bevestigde op vraag van NPE raadslid Nathalie Delmotte dat er inspanningen worden geleverd om mensen bij te staan bij het installeren van of het bekomen van een COVID safe ticket.
 • ‼️ Onze sporthal moest in februari van 2019 opnieuw elektrisch gekeurd worden. Is immers verplicht om de 5 jaar.
  Dit werd nagelaten … een flater van jewelste!
  Zo bleef onze sporthal 2 jaar in gebruik zonder elektrisch keuring. Een groot risico voor onze gemeente en ook de gebruikers van onze gemeentelijke sporthal!!
  Wat ons betreft een grove nalatigheid die niet door de beugel kan!
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 08/11/2021

Artikel HLN: Oppositie hekelt meerkost voor heraanleg voetpaden Schuiferskapellestraat : “De helft duurder uitgevallen dan gepland”

Artikel KW: Hoogspanningsdossier haalt ook Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Elektriciteit sporthal werd pas twee jaar na verstrijken wettelijke termijn opnieuw gekeurd


 • 04/10/2021 

Gemeenteraad maandag 04 oktober 2021

Voor het eerst sedert meer dan anderhalf jaar vond de gemeenteraad weer plaats in de raadszaal van ons gemeentehuis. Een blij en warm weerzien met het hart van onze gemeentelijke democratie. Zoals steeds brachten we als oppositiepartij terug een aantal punten op gemeenteraad die onze inwoners aanbelangen. Onze standpunten kan je via deze link nalezen:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 04/10/2021

 • Er werd door raadslid Renzo Callant aangedrongen om goed na te denken over de aanleg van parking in de Joris Wybostraat ter hoogte van onze lokale basisschool. Goeie doordachte keuzes maken met vooral oog voor al dan niet de gevolgen in de omringende straten.
 • De restauratie van de Plaatsmolen is een dossier dat reeds jaren aansleept. We wilden met zicht op het nakende afscheid van schepen Paul Lambrecht, die al die tijd bezieler is geweest van dit project, hier nog eens extra de aandacht op vestigen.
 • Een goeie communicatie vanuit de gemeente blijft voor NPE één van onze speerpunten. Fractieleider Christophe Vancoillie drong hierbij nog eens aan bij het schepencollege om 'beter' te doen.
 • Bij de laatste elektrische keuring van onze sporthal werden heel wat inbreuken vastgesteld. Er werden garanties gevraagd aan de bevoegde schepen dat onze sporthal veilig is en blijft voor al onze sporters die er gebruik van maken.

Artikel KW: Een veilige schoolomgeving haalt opnieuw Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Na zeven jaar eindelijk groen licht voor afwerking Plaatsmolen: “Altijd kregen we te horen dat andere molens dringender waren”

Artikel Nieuwsblad: Jarenlang werd verdere restauratie van zeldzame molen om bizarre reden geweigerd, nu is er eindelijk goedkeuring


 • 06/09/2021 

Gemeenteraad maandag 06 september 2021

Op maandag 6 september vond de eerste gemeenteraad na de zomervakantie van 2021 plaats. Onze aangehaalde punten op deze gemeenteraad kun je terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 06/09/2021
Kort samengevat:

 • De voltallige gemeenteraad keurde het burgemeesterscovenant 2030 en het lokale energie- en klimaatpact goed. Dit allemaal om lokale maatregelen te treffen om de de klimaatopwarming tegen te gaan. NPE vroeg en kreeg hierbij garanties dat dit geen financiële gevolgen zal hebben voor onze gemeente en onze inwoners.
 • Raadslid Rik Gelaude trok fel van leer tegen de blijvende en extreme geurhinder/stank afkomstig van AM-Power in Egem. We willen dat onze gemeente alles op alles zet om hiervoor een oplossing te vinden.
 • Raadslid Renzo Callant wees nog eens op de onveilige verkeerssituatie op de hoek van de Egemstraat - Kokerstraat
 • Raadslid Andres Vandewalle deed een warme oproep om vanuit de gemeente CO2 meters ter beschikking te stellen van onze scholen in PIttem en Egem.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie deed een oproep om onze gemeentelijke diensten terug volledig open te houden en niet enkel op afspraak.
 • Raadslid Kaat De Waele vroeg het college om in te gaan op een voorstel om de expo “geheimen van de Noordzee - een verborgen geschiedenis onder water” naar onze gemeente te halen
 • Raadslid Renzo Callant vroeg duidelijkheid omtrent de reglementering voor het huren van onze gemeentelijke zalen ten gevolge van de coronacrisis.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie drong nog eens aan op betere communicatie en sneller handelen als er zich problemen voordoen ten gevolge van openbare werken.

Artikel HLN: Opnieuw klachten over geurhinder van AMpower

Artikel KW: Openingsuren gemeentehuis halen Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Mobiliteitscoach moet verkeersknopen helpen ontwarren


 • 05/07/2021 

Gemeenteraad maandag 05 juli 2021

Onze aangehaalde punten op de gemeenteraad van juli kun je terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 05/07/2021
De meest opmerkelijke zaken:

 • Raadslid Andres Vandewalle deed nog eens een oproep om gratis lessen EHBO en reanimatie te voorzien voor alle verenigingen, scholen en personen en hen hiervoor ook te stimuleren.
 • Duidelijke straatnaamborden kunnen in noodgevallen levens redden dus deed raadslid Renzo Callant nog eens een oproep om deze voor gans onze gemeente in orde te brengen.
 • Het altijd live en online streamen van de gemeenteraden, voorgesteld door raadslid Christophe Vancoillie, werd door de CD&V fractie van tafel geveegd als zijnde te duur en praktisch niet haalbaar. Onjuist volgens ons. Transparantie en openbaarheid van bestuur zijn duidelijk geen doelstellingen van de huidige meerderheid.
 • Verder stelden we nog verschillende vragen omtrent de status van het mobiliteitsplan, onderhoud van de wegbermen, nieuwe sportsite en de beloofde nieuwe padelterreinen.
 • En nog dit, dat verschillende verenigingen al jaren vragende partij zijn voor een deftige WiFi verbinding in het buurthuis van Egem, is blijkbaar normaal. Dit zou te wijten zijn aan “problemen met de straalverbinding” … ‘t ja … We blijven het opvolgen! Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.

Artikel KW: NieuwPittemEgem wil inzetten op EHBO-cursussen

Artikel HLN: Werken in Oostwijk duren langer dan voorzien

Artikel HLN: Voorlopig geen livestream van gemeenteraad in Pittem

Artikel HLN: Oppositie breekt lans voor duidelijkere straatnaamborden

Artikel KW: Duidelijke straatnaamborden kunnen van levensbelang zijn: “Goede inventaris in Pittem is nodig”


 • Andres Vandewalle 
 • 15/06/2021 

NPE Voorstel: Ondersteuning bij lessen reanimatie en EHBO

Na het voorval met de Deense voetbal-international Christian Eriksen op het EK is het meer dan ooit het moment om er ons bewust van te zijn dat wij allemaal wel degelijk levens kunnen redden!
Het volledige voorstel kan je via volgende link terugvinden:
Voorstel ondersteuning lessen reanimatie en EHBO


 • 07/06/2021 

Gemeenteraad maandag 07 juni 2021

De gemeenteraad van juni was een bewogen gemeenteraad waarbij de CD&V-fractie eenzijdig een aanpassing van het huishoudelijk reglement door duwde die ons als oppositie probeert te ondermijnen en muilkorven!
Dit, volledig in strijd met artikel 31 van het decreet lokaal bestuur.
Dit artikel zegt letterlijk:

"De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist."

Maar, we zullen ons als oppositie nooit laten ondermijnen in onze taak om kritisch te zijn, in onze taak om voorstellen te doen, in onze taak om een debat, open en transparant voor alle inwoners te voeren.
Hier nog eens 'de puntjes op de i':
 • De essentie van gans de discussie wordt bewust verzwegen. Dergelijke beslissingen neem je samen mét akkoord van ‘beide’ fracties.
 • Voor een inhoudelijke discussie moet je met twee zijn, blijkbaar zijn ze ons vergeten uitnodigen dan?!
 • Het verplicht vooraf doorsturen van mondelinge en schriftelijke vragen is in overtreding van art.31 van het decreet lokaal bestuur die stelt dat voor het stellen van een vraag geen toegelicht voorstel meer is vereist.
 • Dat op alle agendapunten onbeperkt vragen kunnen gesteld worden en dat wij als oppositie ook punten mogen toevoegen aan de agenda is een wettelijke vereiste! Dit zou er nog aan tekort zijn, stel je voor…
 • Als een ploeg die al 45 jaar aan de macht is éénzijdig gaat bepalen wat een beperking is voor de oppositie en wat niet, dan spreek je niet langer van een democratie.
 • Men kan bij de meerderheid geen onderscheid maken tussen keiharde kritiek en persoonlijke verwijten. Jammer.
Hierna de links naar onze tussenkomsten op de ocmw- en gemeenteraad:
Tussenkomst fractieleider Christophe Vancoillie in de OCMW-Raad
Tussenkomst fractieleider Christophe Vancoillie in de gemeenteraad
Slotpleidooi fractieleider Christophe Vancoillie tijdens varia in de gemeenteraad

Artikel HLN: Oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem razend dat variapunten straks vooraf schriftelijk ingediend moeten worden

Artikel HLN: Flinke discussie over vooraf indienen van variapunten op gemeenteraad: “De burgers die de zitting meevolgen of nadien de kranten lezen verdienen volledige informatie”

Artikel KW: Pittemse oppositie voelt zich monddood gemaakt tijdens gemeenteraad


 • 03/05/2021 

Gemeenteraad maandag 03 mei 2021

De gemeenteraad van mei had diverse interessante punten, aangevuld door onze NPE variapunten.
Onze variapunten kun je terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 03/05/2021

 • Ingewikkelde materie volgens de burgemeester. Klaar en simpel volgens NPE, alle Gaselwest-gemeenten, waaronder dus ook onze gemeente betalen een stuk meer voor het netbeheer. Onze boodschap ook heel duidelijk, Gaselwest onder druk zetten en oproepen om die tarieven te verlagen. Minder dividenden voor de gemeente, ja, dat komt er sowieso van de komende jaren. Maar dan zij het zo, liever een eerlijke prijs voor onze inwoners! Gaat toch over een bedrag van meer dan 200 euro per gezin.
 • Extra bedrag voorzien voor nieuwe initiatieven die het sociale vrijetijdsleven stimuleren. Top! Hebben we dan ook met onze volledige fractie mee goedgekeurd. Alleen hopen we dat voor wie beroep wil doen op die 250€ subsidie, de procedure niet 'te' ingewikkeld is.
 • Principieel akkoord tot in concessie geven van terreinen voor Padel juichen wij toe en hebben we ook met onze volledige fractie mee goedgekeurd. Dit zal vele liefhebbers in Pittem en Egem tevreden stemmen.
 • (NPE variapunt Bart Verhelle) - Wij willen als NPE zeker meewerken aan initiatieven omtrent het plattelandsprogramma van 'leader midden West-Vlaanderen'. Vooral gezien er vanuit de huidige meerderheid nog geen nieuwe initiatieven voor de komende periode zijn uitgewerkt.
 • (NPE variapunt Renzo Callant) - Verkaveling Plaatsmolenweg. Ons gemeentebestuur blijft maar refereren naar de watertoets en de meer dan wettelijk nodige buffering. Wij spelen liever op zeker! Vooral gezien het verleden en de enorme schade, ook op menselijk vlak, die daar is aangericht door de zware overstromingen. Dit gaat hier niet over cijfers, berekeningen, studies, enz., dit gaat over mensen.
 • (NPE variapunt Kaat De Waele) - De enorm dure huurcontracten van de kantoren die IZI wonen wil betrekken, 12.000 euro zijn een echt schande! Punt andere lijn. Dit werd heel erg goed verwoord door raadslid Kaat De Waele. Hopelijk worden de nodige stappen gezet, om deze beslissing van de raad van bestuur, die hoofdzakelijk bestaat uit CD&V bestuurders, ongedaan te maken. Dit hoort niet voor een sociale huisvestingsmaatschappij waarvan de corebusiness opkomen is voor de sociaal zwakken.
 • (NPE variapunt Christophe Vancoillie) - Opening terrassen - NPE dringt aan op voldoende ondersteuning van onze lokale horecazaken en steunt, waar het kan, de goedkeuring van diverse uitbreidingen van bestaande terrassen.
 • (NPE variapunt Andres Vandewalle) - Kunstgrasveld, komt het er, of komt het er niet. Goedgekeurd op de gemeenteraad maar toch nog even afwachten of het budgettair mogelijk is. We houden dit dossier nauwlettend in de gaten. Vooral omdat er in het verleden al veel te veel fouten zijn gebeurd omtrent de sportsite

Artikel HLN: Oppositie blijft bezorgd over nieuwe verkaveling Plaatsmolenweg, gemeentebestuur verzekert dat waterbuffering ruim voldoende is

Artikel Nieuwsblad: Meerderheid sust oppositie: Nieuwe woonwijk zal geen waterellende veroorzaken

Artikel KW: Nieuwe verkaveling is voer voor discussie op Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Ook Pittemse oppositie hekelt te dure kantoren IZI Wonen


 • 12/04/2021 

Gemeenteraad maandag 12 april 2021

NieuwPittemEgem slaagde erin, met een 8-tal eigen variapunten, om terug voor wat kleur en inhoud te geven aan de gemeenteraad van april.
Zaken die echt van belang zijn voor onze inwoners, die onze inwoners bezig houden.
Je kan ze allemaal terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 12/04/2021
Kort samengevat:

 • Andres Vandewalle vroeg een uitgebreide toelichting over de plannen om een nieuwe sporthal te bouwen en de sportsite te vernieuwen.
 • Onze jeugdbewegingen staan vanwege de geldende coronaregels regelmatig eens letterlijk in de kou (en de regen). Mogelijke oplossingen worden van tafel geveegd. Schuld van de hogere overheid die vindt dat een open tent, toch toe kan ...
  Andres kon de burgemeester overtuigen om het nog eens aan te kaarten bij volgend overleg.
 • Nathalie Delmotte vroeg meer uitleg omtrent de sterretjesweide die in aanleg is.
 • Kaat Dewaele informeerde omtrent de stand van zaken inzage het toekennen van eretekens aan gewezen mandatarissen
 • Door de werken aan het kruispunt aan de Rysselendemolen komt heel wat sluipverkeer op onze landelijke en centrumwegen terecht. Kaat uitte haar bezorgdheid en vroeg ons gemeentebestuur om dit nauwlettend op te volgen en actie te ondernemen.
 • Renzo Callant vroeg via een heel uitgebreid punt naar de mogelijkheid om het Broeders Maristen parkje op te waarderen en te zorgen voor meer gezellige groene zones. Was het een smoes van de burgemeester of echt, er zijn zowaar plannen voor een “Smoezenpark”.
 • Christophe Vancoillie vroeg naar meer transparantie m.b.t. het samenstellen van de reservelijsten voor het Vaccinatiecentrum Tielt.
 • Raar dat hét thema dat veel van onze inwoners beroert, de plannen om windmolens te plaatsen langsheen de N37 in Pittem nauwelijks aan bod komt in de gemeenteraad. Christophe vond dat het tijd was om ook hier meer transparant te zijn naar de verkozen raadsleden toe en bracht het punt op de agenda.

Artikel HLN: Cafetaria en nieuwe kleedkamers van oude sporthal worden wellicht behouden

Artikel Nieuwsblad: Cafetaria sporthal blijft misschien behouden, ondanks bouw nieuw complex

Artikel KW: Vernieuwing Pittemse sportsite blijft gemeenteraad beroeren

Artikel HLN: Oppositie wil open tenten om jeugdbewegingen droog te houden

Artikel Nieuwsblad: Jeugdbewegingen mogen niet onder open tenten schuilen

Artikel HLN: Meer zwaar verkeer in Tieltstraat: burgemeester wil hard optreden tegen overtreders

Artikel Nieuwsblad: Strengere controles om verkeershinder op en rond Ringlaan in goede banen te leiden

Artikel HLN: Broeders Maristenpark krijgt ‘Smoestuin’

Artikel Nieuwsblad: Burgemeester wil smoestuintjes inrichten: plekjes in het groen voor goed boek of klein optreden


 • 01/03/2021 

Gemeenteraad maandag 1 maart 2021

Opnieuw een korte gemeenteraad (en ocmw-raad) op 1 maart die wat meer inhoud kreeg door tal van varia-punten aangebracht door NieuwPittemEgem.
Je kan onze op de gemeenteraad besproken variapunten terugvinden via de volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 01/03/2021
We sommen hieronder de belangrijkste punten nog eens op.

 • Raadslid Renzo Callant haalde nog eens de problematiek aan van het vele zwerfvuil dat onze wegen, grachten en beken ontsiert. Schepen Paul Lambrecht maakte in zijn betoog duidelijk dat de gemeente eigenlijk al heel wat doet. Bij NPE vinden we dat dit veel beter kan, bewijs ervan kan je vinden als je gaat wandelen in onze mooie gemeente.
 • Raadslid Andres Vandewalle deed een oproep om het verslag van het schepencollege transparanter te maken voor de raadsleden. Terecht zo bleek uit het punt over de omgevingsvergunning voor het bedrijf AM-Power gevestigd aan de kleiputten in Egem. Jammer dat het antwoord van de burgemeester onbeduidend was t.o.v. dit heel goed geargumenteerde punt.
 • Raadslid Nathalie Delmotte informeerde naar het onderzoek 'CurieuzeNeuzen in de Tuin'. Bij het bestuur was er verwarring of we nu al ingeschreven waren of niet. Nathalie hielp hen een handje door dit te verduidelijken.
 • Raadslid en NPE fractieleider Christophe Vancoillie bracht nog volgende 4 variapunten aan bod:
  • Er werd geïnformeerd naar een mogelijk monitorentekort tijdens de speelpleinwerking in onze gemeente. Schepen Annick Debonné kon bevestigen dat er momenteel geen direct tekort is, maar dat ze de situatie nauwlettend opvolgen.
  • NPE vroeg zich af of de gemeente een visie heeft omtrent het plaatsen van laadpalen (voor elektrische wagens). Een echte visie is er blijkbaar niet, maar onze gemeente heeft zich ingeschreven voor een uitrol volgens Fluvius. Bij grote openbare werken, zo wordt beloofd, zal telkens gekeken kijken of er laadpalen kunnen geplaatst worden.
  • Het parkeerbeleid aan de gemeentelijke basisschool in Pittem werd, nog maar eens, aan de kaak gesteld. Het is enerzijds wachten op de mobiliteitsnota waar dit probleem zou worden aangepakt, datum oplevering hiervan ... onzeker. De conclusie van NPE. Het werd tijdens deze raad nog maar eens pijnlijk duidelijk dat er een groot verschil is tussen "een nota" opgesteld door de CD&V en hun daadwerkelijke beleid.
  • Tenslotte werd er een oproep gedaan om de gemeenteraad terug live te streamen zodat onze inwoners die van thuis uit kunnen volgen. Onze burgemeester ziet het zitten, indien het technisch mogelijk is. Natuurlijk is dit technisch mogelijk! We volgen het van heel nabij op.

Artikel HLN: Oppositie betreurt dat er geen zwerfvuilactie is

Artikel HLN: Straks parking op grasveld aan basisschool PIT?

Artikel Nieuwsblad: Dringend gezocht: meer parkeerplaatsen in schoolomgeving

Artikel KW: Pittemse gemeenteraad buigt zich eens te meer over een veilige schoolomgeving

Artikel HLN: Oppositie pleit voor livestream gemeenteraad, meerderheid ook te vinden voor het idee


 • 01/02/2021 

Gemeenteraad maandag 1 februari 2021

Een korte gemeenteraad op 1 februari die wat meer inhoud kreeg door tal van varia-punten aangebracht door NieuwPittemEgem. Je kan onze op de gemeenteraad besproken variapunten terugvinden via de volgende link: Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 01/02/2021
Wij blijven streven naar transparantie van bestuur, betere communicatie en uiteindelijk een beter bestuur voor onze inwoners. Hieronder een overzicht van de door ons aangebrachte punten:

 • Is het verantwoord om de gemeenteraad opnieuw te laten doorgaan in de Magneet met de fysieke aanwezigheid van ons allen?
 • Subsidiereglement schoolzwemmen
 • Voetpaden heraanleggen: welke prioriteit?
 • Covid-19
 • Pittemse Coronabon
 • Hoe zit het met de wachtlijsten voor het WZC? Moeten die niet openbaar zijn?
 • Kleiputten Egem

Artikel HLN: Fysieke gemeenteraad stuit op weerstand bij oppositie

Artikel Nieuwsblad: Gemeenteraad in De Magneet lokt kritiek uit

Artikel HLN: Zwembad Wingene voert prijsverhoging door, Pittemse scholen zoeken alternatief

Artikel Nieuwsblad: Pittemse scholen betalen plots meer dan dubbele voor zwembeurt in Wingene

Artikel KW: Schoolzwemmen wordt flink duurder voor Pittemse kinderen

Focus-WTV: Prijs schoolzwemmen plots X 3

Artikel HLN: Oppositie klaagt staat slechte staat voetpaden aan

Artikel Nieuwsblad: Voetpaden in slechte staat worden mondjesmaat heraangelegd

Artikel KW: Oppositie klaagt slechte staat Pittemse voetpaden aan

Artikel HLN: Bezorgdheid om geurhinder bij geplande komst nieuw natuurgebied bij kleiputten: “Overlast zal wandelaars weghouden”

Artikel Nieuwsblad: Oppositie wil stank rond Egemse kleiputten aanpakken