Icon

Wat brengen wij op de gemeenteraad?

Werkjaar 2020

 • Christophe Vancoillie 
 • 18/01/2021 

Resultaten Zomerenquête Pittem-Egem 2020

Deze zomer lanceerden we voor de eerste maal onze zomerenquête die we tweejaarlijks zullen herhalen.
De resultaten van de enquête hebben we nu geanalyseerd.

Je kan die terugvinden via volgende link: Resultaten Zomerenquête 2020


 • 10/09/2020 

Ondersteuning van onze lokale verenigingen naar aanleiding van de corona-crisis

Toen we tijdens de gemeenteraad van maandag 7 september 2020, informeerden naar hoe onze gemeente de 59.222 euro extra steun van Vlaanderen bedoeld voor onze lokale verenigingen zou aanwenden, was onze verbazing groot.

Het schepencollege gaat immers uit van een 70/30 verdeling waarbij ze 70% zouden besteden aan cultuur waarbij de grootste hap naar onze bibliotheek zou gaan en de overige 30% tenslotte zou gelijk verdeeld worden, m.a.w. 15% naar de jeugdverenigingen en 15% naar de sportverenigingen.

Volgens onze burgemeester ligt deze verdeelsleutel vast maar wij als NieuwPittemEgem trekken dit in twijfel. Het laatste verslag van het schepencollege maakt ons daaromtrent ook niet veel wijzer want daar kunnen we enkel lezen dat het college de “mogelijke” besteding van het noodfonds zal bespreken en dat er eerst een overzicht zal gemaakt worden van de reeds gemaakte kosten voor deze crisis.

We besloten dan ook te informeren bij het Kabinet van Vlaamse Viceminister-president Bart Somers en daar klinkt het een stuk eenvoudiger. Daar zeggen ze dat de middelen niet geoormerkt zijn en dat ieder bestuur het verdeelt tussen cultuur, sport en jeugd zoals ze willen.
Als we daarnaast ook informeren bij het Kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele krijgen we een gelijklopende uitleg. De middelen vanuit het Vlaamse noodfonds zijn niet geoormerkt wat dus wil zeggen dat de besteding ervan niet moet worden verantwoord en de besturen er ook niet specifiek over moeten rapporteren. De Vlaamse regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen. Dit betekent dus dat gemeenten, gelet op de specifieke noden op het terrein, hier allemaal anders mee zullen omgaan.

Dat onze burgemeester zich dus “wegsteekt” ander het feit als zou dit een vastgelegde verdeelsleutel (70/30) zijn van “bovenhand” lijkt ons dus hoogst onwaarschijnlijk.

Daarnaast willen we er als oppositie-partij ook op wijzen dat buiten gratis annulatie van gemeentelijke zalen en een tariefmindering van 50% voor het gebruik ervan, tot en met het einde van de coronacrisis, wel een erg mager pakket aan maatregelen is om onze lokale verenigingen te steunen!

Daarom stelt NieuwPittemEgem volgende maatregelen voor:

 • Een bonus van 100% op de werkingssubsidies (zoals uitbetaald in 2019) voor zowel jeugd, sport als cultuur.
 • Erkende verenigingen gratis gebruik laten maken van feestmateriaal, zalen, lokalen, terreinen en het sportcentrum tot het einde van de corona-crisis.
 • Na het “einde van de coronacrisis” een korting op de huur van zalen,gebouwen en terreinen voor onze verenigingen en dit tot het einde van deze legislatuur (2024)
 • Een coronafonds voor specifieke noden. Sommige verenigingen zullen zwaarder geïmpacteerd zijn dan andere en hier moeten we als gemeente kunnen op inspelen door middel van extra steun.


Persmededeling: Ondersteuning van onze lokale verenigingen naar aanleiding van de corona-crisis

Artikel HLN: Gemeente Pittem over verdeling coronanoodfonds: “We gaan eerst na wat noden zijn van verenigingen”


 • 29/08/2020 

Lionel Debever en Jeroen Delmotte zetten stap terug als gemeenteraadslid en worden vervangen door Nathalie Delmotte en Renzo Callant

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Lionel mee aangetrokken als lijstduwer van onze toen nieuwe onafhankelijke lijst NieuwPittemEgem. Het enthousiasme van deze nieuwe jonge groep mensen, gecombineerd met een mix aan ervaring en hun gezamelijke verfrissende kijk op de politiek in Pittem sprak hem heel erg aan.

Lionel behaalde dan ook een heel mooi persoonlijk resultaat van meer dan 900 voorkeurstemmen en aarzelde geen moment om zijn zitje in de gemeenteraad op te nemen.

Gedurende zijn eerste werkjaar gaf hij mee vorm aan een stevige maar correcte oppositie.
De laatste maanden is echter gebleken dat de combinatie van zijn taken als gemeenteraadslid en zijn professionele uitdagingen als zaakvoerder van zijn bedrijf steeds moeilijker werd.

Lionel is een man van zijn woord dus als hij belooft zich 100% in te zetten voor zijn kiezers, dan wil hij voor niets minder gaan. Dit was echter niet langer mogelijk. Vandaar dat hij beslist een stap terug te zetten en plaats te ruimen voor nieuwe jonge krachten binnen NPE die wel de tijd en ruimte hebben om zich voor de volle 100% in te zetten.
Lionel zal zich echter wel, achter de schermen, blijven inzetten voor de partij NieuwPittemEgem en hun inzet voor een beter bestuur voor Pittem en Egem.
Hij wil bij deze ook zijn kiezers verzekeren dat hun bezorgdheden, overtuigingen en wensen nu volop zullen verdedigd worden door zijn opvolgers.

Samen met Lionel zal Jeroen Delmotte een stap terugzetten als gemeenteraadslid. Na zes jaar actief te zijn geweest als OCMW raadslid behaalde ook Jeroen tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een heel mooi resultaat met meer dan 650 voorkeurstemmen.
Hij aarzelde eveneens geen moment om zijn mandaat op te nemen en wist zich het voorbije anderhalf jaar actief in te zetten in onze fractie en kwam verschillende keer tussenbeide om kritische vragen te stellen en onze standpunten te verdedigen in de gemeenteraad.

Concrete plannen om samen met zijn vriendin Aline Verhelle een eigen woonplaats te betrekken in Tielt deden ook hem nadenken over een op termijn verplichte uitstap uit te Pittemse gemeenteraad.
Om een vlotte opvolging te verzekeren, werd dan ook beslist om de stap terug nu al te zetten, samen met Lionel. Op die manier kan Jeroen de fakkel overdragen aan zijn zus Nathalie Delmotte die momenteel nog een mandaat uitoefent in het BCSD.

Zo komen we terecht bij de vervangers van Lionel en Jeroen. Enerzijds zal dus Nathalie het BCSD verlaten en gemeenteraadslid worden. Anderzijds zal Renzo Callant, eveneens nu nog actief in het BCSD, zijn functie daar opzeggen om gemeenteraadslid te worden.

We zijn ervan overtuigd dat zowel Nathalie als Renzo een absolute meerwaarde zullen betekenen namens NPE in de gemeenteraad. Beide kunnen reeds teren op hun ervaring in het BCSD en beide zijn ook reeds anderhalf jaar heel actief meewerkend in onze fractie vergaderingen. Hun drive en inzet zijn nu al een stimulans voor iedereen binnen onze partij. Het sterkt ons in de overtuiging dat zij de beste garantie zijn om onze kiezers en alle inwoners van Pittem, op de best mogelijke manier te blijven vertegenwoordigen.

Artikel HLN: Dubbele wissel bij gemeenteraadsleden NieuwPittemEgem
Artikel KW: Gemeenteraad in Pittem krijgt twee nieuwe gezichten
Artikel Nieuwsblad: NieuwPittemEgem vervangt twee raadsleden


 • Christophe Vancoillie 
 • 14/08/2020 

Zomerenquête Pittem-Egem 2020

We nodigen iedereen uit om onze "Zomerenquête Pittem-Egem 2020" in te vullen.

Hierin peilen we naar wat er leeft bij onze inwoners, hoe kijken zij naar onze gemeente.
Wat vinden zij goed, wat kan beter. Hoe zien zij onze toekomst.

We leggen de focus op mobiliteit en verkeersveiligheid, maar ook leefbaarheid, sport, vrije tijd en wonen komen aan bod. Verder peilen we ook naar de kiesintenties van onze inwoners. Wat we vooral willen weten, is wat de invloed is van de beslissing van de Vlaamse regering om de opkomstplicht in 2024 te schrappen.

Hoe meer mensen de bevraging invullen, hoe accurater de resultaten zullen zijn en hoe beter we daarop kunnen inspelen. De enquête is te vinden op deze link: Zomerenquête

Artikel HLN: Oppositiepartij NieuwPittemEgem houdt voortaan elke zomer een enquête


 • Renzo Callant 
 • 22/06/2020 

NieuwPittemEgem lanceert nieuw online handelsplatform 8740KoopLokaal.be

Om snel te kunnen inspelen op de strikte maatregelen tijdens de lockdown halverwege maart hadden we de homepagina van deze website omgebouwd tot een online digitaal platform voor onze lokale handelaars en ondernemingen.

Op die manier konden we hen steunen en met succes want eind mei hadden we reeds 782 'unieke' gebruikers.
Wij concludeerden dan ook dat dit een blijvende meerwaarde kon betekenen voor onze lokale ondernemers in Pittem en Egem. Uiteindelijk werd dan beslist om https://8740KoopLokaal.be te lanceren en dus ook los te koppelen van onze partij-politieke website.

Ga zeker eens een kijkje nemen op dit heel erg handige en gebruiksvriendelijke digitale handelsplatform.
Ondertussen is het platform ook opgenomen op de website van de gemeente.

Artikel HLN: NieuwPittemEgem lanceert nieuw online platform voor handelaars
Artikel Nieuwsblad: Lokale handelaars verzameld op 8740kooplokaal.be


 • 23/05/2020 

Post-Corona: voorstellen NieuwPittemEgem

We zien bij heel wat steden en gemeenten maatregelen die genomen worden om de impact van de coronacrisis te beperken.
Echter in Pittem is het niet duidelijk welke maatregelen er genomen worden.

We hebben prioritaire acties nodig op korte termijn en duurzame maatregelen op lange termijn,
na evaluatie van de impact op lokaal vlak en in functie van de bovenlokale maatregelen.

De ondersteuning kan op verschillende vlakken :

 • Ondersteuning van de economische heropleving
 • Ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen
 • Ondersteuning van onze zorgsector
 • Ondersteuning van verenigingen, wijkcomités, Zotte Maandag-groepen en andere vrijetijdsorganisaties
Dit alles in afstemming met en uitvoering van de acties vastgelegd in het meerjarenplan.

U kan het detail van onze voorstellen online bekijken in volgende document: post-corona_voorstellen_23052020.pdf


 • 11/05/2020 

NieuwPittemEgem vraagt extra steun voor onze scholen

Vanaf volgende week gaan de scholen in onze gemeente opnieuw open voor een beperkt aantal leerjaren.
Het spreekt voor zich dat dit op organisatorisch vlak een titanenwerk is.

Onze gemeente engageerde zich reeds om ondermeer de Fontein en de jeugdlokalen ter beschikking te stellen voor noodopvang voor alle kleuters en voor de leerjaren die nog geen les krijgen.
Uitzonderlijke dank aan de jeugdverenigingen die zich hebben ingezet om hun jeugdlokalen "opvang-klaar" te maken!

Maar, er is ons inzien een veel grotere inspanning nodig van onze gemeente.
Onze voorstellen/adviezen:

 • Als één van de weinige gemeenten in de zone MidWest organiseert onze gemeente geen naschoolse opvang tijdens schooldagen.
  Nu meer dan ooit het moment om daar werk van te maken.
  Eventueel tijdelijk tot het einde van het schooljaar maar zeker ook te overwegen voor de toekomst.
 • Stel niet alleen de gebouwen ter beschikking maar zorg ook voor daadwerkelijke logistieke steun op alle vlakken.
  Er is namelijk nood aan zowat alles wat je kan bedenken.
 • Zowel de scholen als de extra beschikbare locaties moeten verschillende malen per dag ontsmet worden, elke dag gepoetst.
  We vragen dat onze gemeente ofwel een poetsdienst voorziet vanuit de gemeente ofwel de nodige middelen vrijmaakt zodat onze scholengemeenschap een poetsdienst kan inhuren.

Dit is niet zomaar een oproep, we dringen er als NieuwPittemEgem echt op aan om onze scholengemeenschap voor de volle 100% te steunen.
Dit in het belang van onze schoolgaande kinderen, voor de kwaliteit van ons onderwijs, voor de veiligheid van iedereen betrokken bij onze scholen.


 • 22/04/2020 

Mondmaskers voor ieder gezin in Pittem-Egem

Hierbij doen we vanuit NieuwPittemEgem een oproep naar ons gemeentebestuur om voor iedere inwoner in onze gemeente, een gratis mondmasker te voorzien.

Dit zodat iedereen hier gebruik kan van maken en er niemand uit de boot valt.
Op die manier motiveren we de mensen ook om zich maximaal te beschermen. Op die manier is iedereen reeds voorbereid op de dag dat we ons terug wat vrijer mogen bewegen en meer en meer handelszaken en andere terug kunnen opengaan.

We vragen ook om zo snel mogelijk actie te ondernemen gezien het feit dat meer en meer steden en gemeenten hieromtrent initiatieven nemen.


 • Christophe Vancoillie 
 • 07/04/2020 

Open brief aan de inwoners van Pittem en Egem

Vanuit NieuwPittemEgem wilden we al onze inwoners een hart onder de riem steken met een positieve boodschap in deze moeilijke tijden. Dit doen we via een open brief, die we verdeelden over Pittem en Egem.

U kan deze ook online bekijken via volgende link: openbrief_07042020.pdf


 • Renzo Callant 
 • 05/04/2020 

Persbericht Pittem-Egem : Winkel Lokaal

Veel handelaars hebben, verplicht door de overheid en voor ieder van onze gezondheid, hun normale activiteiten moeten stopzetten. We zien nu dat heel wat Pittemse en Egemse ondernemers terug, op soms heel creatieve wijze, hun activiteiten verder zetten of terug op starten. Ze doen dat dan ook rekening houdend met de huidige maatregelen.

Sedert vorige week hebben wij met NieuwPittemEgem onze website omgevormd naar een platform waarbij we die lokale handelaars verzamelen in een handig overzicht met een link naar de webstek van die handelaar.

Wij willen daarmee de lokale middenstand ondersteunen, maar ook de inwoners helpen om aan de nodige producten te komen. Online aankopen moeten niet altijd via de grote, soms buitenlandse, grote webshops gaan. Veel kan ook lokaal online aangekocht worden.
Bij heel wat initiatieven is het mogelijk om bestellingen te plaatsen, telefonisch, via mail of op de webshop van de handelaar. Heel wat handelaars zorgen er dan ook voor dat de producten op een veilige manier aan huis kunnen worden geleverd. Ondertussen zitten meer dan 40 handelaars in het overzicht en iedere dag komen er aanvragen bij om opgenomen te worden in het platform. We hebben een overzicht van de bakkers en slagers, maar ook van de hoeveslagers, hoevewinkels, automaten met voeding en ook takeaway initiatieven. Schoonheidssalons leveren hun producten, er kunnen bloemen en planten bekomen worden, drukwerk kan besteld worden en geschenken kunnen geleverd worden. Zelfs herstellingen aan fietsen, tuinmachines en auto's kunnen afgesproken worden.

We zijn er dan ook van overtuigd dat we, naarmate de crisis afzwakt, hier heel wat nieuwe initiatieven gaan kunnen aan toevoegen. Neem zeker een kijkje op : https://www.nieuwpittemegem.be

Pittemse en Egemse handelaars kunnen zich laten opnemen in de lijst via mail naar nieuwpittemegem@gmail.com.

Artikel HLN : NieuwPittemEgem bundelt aanbod Pittemse handelaars


 • 02/03/2020 

Verslag gemeenteraad 2 maart 2020

Volgende punten kreeg bijzondere aandacht van onze NPE gemeenteraadsleden:

We informeerden naar de procedure voor het aanstellen van een nieuwe Algemeen Directeur. Deze functie wordt vacant verklaard bij bevordering. Dit wil zeggen dat enkel personeelsleden, met de juiste kwalificaties (en dat zijn er 18), in aanmerking komen, mits kandidaatstelling, een schriftelijk proef en een mondeling examen voor een jury samengesteld door het college van Burgemeester en Schepenen. Wij willen er via onze vragen vooral op toezien dat alles correct en objectief verloopt.

Volgende variapunten werden zelf aangebracht door onze NPE-gemeenteraadsleden:

(Rik Gelaude) Een aantal "moeilijke" verkeerspunten werden nogmaals onder de aandacht gebracht.

 • Aan het kruispunt De Peerdekens komt er een verkeersspiegel bij.
 • De moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van Egemkapelle zal behandeld worden in een projectcommissie.
(Andres Vandewalle) Sportsite Pittem
 • De grasmat van de voetbalpleinen zal begin mei worden heringezaaid.
 • Het blijft wachten op de resultaten van de studie die door de gemeente is besteld om te zien wat de mogelijkheden zijn voor het hernieuwen van de sportsite in Pittem.
(Christophe Vancoillie) Herbruikbare bekers
 • De gemeente zal zelf geen herbruikbare bekers uitlenen of verhuren. Ze rekenen daarvoor op externe partijen zoals bijvoorbeeld de brouwers.
 • Samen met de andere gemeenten wordt er gezocht naar duidelijkheid qua wetgeving omtrent herbruikbare bekers. Die is er nu duidelijkheid niet.