• 30/12/2019 

Verslag gemeenteraad 30 december 2019

Op de laatste gemeenteraad van 2019 werd het meerjarenplan voor 2020-2025 voorgesteld.

Wij hebben als NieuwPittemEgem heel wat vraagtekens en punten van kritiek.

 • Tijdens de voorbije legislatuur werd slechts 47% van de vooropgestelde investeringen gerealiseerd. We hebben nu terug heel hard onze twijfels of zal uitgevoerd worden wat beloofd wordt.
 • Vooral omdat de CD&V meerderheid zich blijft wegsteken en te vaak de schuld bij anderen legt. (wat de Burgemeester in zijn repliek eigenlijk zonder het te willen moest toegeven)
 • Er is een totaal gebrek aan transparantie naar cijfers in het meerjarenplan, ook zijn veel zaken weinig concreet en heel vaag
Naast heel wat positieve intenties en plannen ontbreken volgens ons ook tal van zaken:
 • Nergens concrete investeringen en plannen voor Egem
 • Concrete extra inspanningen naar onderhoud en vernieuwen van wegen, fiets- en voetpaden bovenop of los van het mobiliteitsplan
 • Nergens plannen om een milieubeleidsplan op te stellen terwijl uit de enquete van de bevolking bleek dat de gemeente daar prioritair zou moeten op inzetten
 • Concrete plannen voor meer en eventueel slimme vuilnisbakken
 • Concrete plannen mbt communicatie, digitalisering en E-Loket
 • Een op termijn mogelijke herbestemming van het klooster
 • Concrete plannen voor het aantrekken van jonge gezinnen
 • Concrete plannen om de leegstand in winkels tegen te gaan
Samengevat: Terug een gemiste kans en vooral een duidelijk gebrek aan visie.

Artikel HLN : NieuwPittemEgem niet onder de indruk van meerjarenplan: "Groot Calimerogehalte"

Artikel KW : Oppositie plaatst heel wat vraagtekens bij het meerjarenplan in Pittem